Молитвы до и после еды

Passer à la page française

 

Христиане молятся до и после еды, ибо именно Бог подает людям как саму жизнь, так и всё что для неё необходимо: пищу, одежду, здоровье и пр.

Обыкновенно до еды читается молитва «Отче наш…», а после еды — «Благодарим Тя, Христе Боже наш…».

Но существуют и другие молитвы, которые мы здесь располагаем.

 

Скачать одним файлом: Молитвы трапезы PDF

Слушать:

 

Скачать аудио: Молитвы Трапезы

 

Утренняя трапеза

Молитва пред трапезой

О́чи всех на Тя, Го́споди, упова́ют, и Ты дае́ши им пи́щу во благовре́мении. Отверза́еши Ты ще́друю ру́ку Твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно благоволе́ния.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды.

Го́споди, благослови́.

Затем благословляют трапезу крестным знамением со словами:

«Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь».

 

Молитва по окончании трапезы

Благодари́м Тя, Христе́ Бо́же наш, я́ко насы́тил еси́ нас земны́х Твои́х благ, не лиши́ нас и небе́снаго Твоего́ Ца́рствия: но я́ко посреде́ ученико́в Твои́х прише́л еси́, Спа́се, мир дая́ им, прииди́ и к нам, и спаси́ нас.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды.

Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Аминь.

 

Трапеза дневная

Молитва пред трапезой

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды.

Го́споди, благослови́.

Затем благословляют трапезу крестным знамением со словами:

«Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь».

 

Молитва по окончании трапезы

Благослове́н Бог, ми́луйя и пита́яй нас от ю́ности на́шея, дая́й пи́щу вся́кой пло́ти; испо́лни ра́дости и весе́лия сердца́ на́ша, да вся́кое дово́льство иму́ще, преизоби́луем во вся́кое де́ло благо́е, во Христе́ Иису́се Го́споде на́шем; с ни́мже Тебе́ сла́ва подоба́ет, держа́ва, честь и поклоне́ние со Святы́м Ду́хом, во ве́ки, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́, Святы́й, сла́ва Тебе́, Царю́, я́ко дал еси́ нам бра́шна в весе́лие. Испо́лни нас и Ду́ха Свята́го, да обря́щемся пред Тобо́ю блогоуго́дни и напосты́дни, егда́ возда́си кому́ждо по дело́м его́.

Благодари́м Тя, Христе́ Бо́же наш, я́ко насы́тил еси́ нас земны́х Твои́х благ, не лиши́ нас и небе́снаго Твоего́ Ца́рствия: но я́ко посреде́ ученико́в Твои́х прише́л еси́, Спа́се, мир дая́ им, прииди́ и к нам, и спаси́ нас.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды.

Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Аминь.

 

Трапеза вечерняя

Молитва пред трапезой

Ядя́т убо́зии, и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́их в век ве́ка.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды.

Го́споди, благослови́.

Затем благословляют трапезу крестным знамением со словами:

«Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь».

 

Молитва по окончании трапезы

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бы́сть чре́во Твое́ свята́я Трапе́за, иму́щая Небе́снаго Хле́ба, Христа́ Бо́га на́шего, от него́же всяк яды́й не умира́ет, я́коже рече́ всех, Богороди́тельнице, Пита́тель.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Возвесели́л ны еси́, Го́споди, в творе́ниих Твои́х, и в де́лех руку́ Твое́ю возра́дуемся. Зна́менася на нас све́т лица́ Твоего́, Го́споди, дал еси́ весе́лие в се́рдце мое́м, от плода́пшени́цы, вина́ и еле́я своего́ умно́жишася. В ми́ре вку́пе усну́ и почи́ю, я́ко Ты, Го́споди, еди́наго на упова́нии всели́л мя еси́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды.

Го́споди, благослови́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Аминь.